Regulamin Rodzinnego Centrum Stomatologicznego citistom

Uwaga: Pacjent, aby korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, przychodząc na wizytę musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.