Endodoncja

Endodoncja

Endodoncja zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi zęba oraz rozpoznawaniem i leczeniem chorób tkanek okołowierzchołkowych. Podstawową metodą leczenia jest leczenie kanałowe. Najczęściej stosuje się ją przy bardzo głębokich ubytkach próchniczych, martwicy miazgi, po złamaniu lub zwichnięciu zęba i przed wykonaniem korony lub mostu.

Do skomplikowanego leczenia endodontycznego oferujemy leczenie pod mikroskopem - leczenie kanałowe bez użycia mikroskopu nie zawsze kończy się powodzeniem. Stomatolog może spotkać się z różnego rodzaju trudnościami jak np. nietypowa anatomia zęba, wąskie, zarośnięte bądź zakrzywione kanały. Czasami dochodzi również do wystąpienia powikłań w trakcie leczenia. Zaliczamy do nich: nieodnalezienie wszystkich kanałów, złamanie narzędzia kanałowego w kanale, perforację korzenia. W takich sytuacjach leczenie kanałowe pod mikroskopem jest jedyną szansą na wyleczenie takiego zęba i uratowanie go przed usunięciem.