Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Rozwój firmy citistom poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla nowo otwieranego gabinetu.

Nazwa Beneficjenta: citistom Joanna Koncewicz

Wartość projektu: 407 085,73 zł

Wartość dofinansowania: 157 202,46 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wramach realizacji przedmiotowego projektu wprowadzono następujące nowe usługi:

Nowe usługi: 6

 • Pełna rehabilitacja układu stomatologicznego z możliwością wykonania uzupełnień protetycznych w ciągu 1 doby.
 • Pełna diagnostyka - wprowadzenie rtg radiografii w miejscu.
 • Zabiegi profilaktyczno - edukacyjne dla wszystkich pacjentów (dzieci, dorośli, gerostomatologia).
 • Zabiegi higienizacji.
 • Pełny zakres chirurgii śluzówkowej.
 • Rejestrację on-line pacjentów.

Ulepszone usługi: 4

 • Stomatologia zachowawcza i endodoncja dorosłych i dzieci.
 • Konsultacje oraz leczenie ortodontyczne.
 • Protezowanie - uzupełnienia stałe i ruchome.
 • Chirurgia stomatologiczna.

Oferta ze strony:

 • Ortodoncja
 • Implanto-protetyka
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Endodoncja
 • Stomatologia dziecięca
 • Protetyka
 • Rtg

  

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl